PHGlock

PHGlock

PHGLock là sản phẩm khóa cửa điện tử được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại của Australia, là một trong những thương hiệu khóa cửa điện tử giá rẻ được phân phối tại nhiều quốc gia trên thế giới. Cùng với thiết kế sang trọng, hiện đại, khóa cửa PHGLock được chủ các căn hộ chung cư, nhà riêng hay văn phòng ưu tiên lựa chọn.

 • Khóa cửa điện tử PHGLock FP8330W

 • Khóa cửa điện tử PHGLock FP8330W

 • Khoá cửa khách sạn PHGLock MF3271

 • Khoá cửa khách sạn PHGLock MF3652

 • Khóa cửa khách sạn PHGLock RF 8135

 • Khoá cửa khách sạn PHGLock RF2012ZA

 • Khoá cửa khách sạn PHGLock RF8010G

 • Khoá cửa khách sạn PHGLock RF8101

 • Khoá cửa khách sạn PHGLock RF8112S

 • Khoá cửa khách sạn PHGLock RF8121

 • Khoá cửa khách sạn PHGLock RF8152

 • Khoá cửa khách sạn PHGLock RF8153

 • Khoá cửa thẻ từ mã số PHGLock KG3028W

 • Khoá cửa thẻ từ mã số PHGLock KG3051W

 • Khoá cửa thẻ từ mã số PHGLock KR2012

 • Khoá cửa thẻ từ mã số PHGLock KR3274W

 • Khoá cửa thẻ từ mã số PHGLock KR3652W

 • Khoá cửa thẻ từ mã số PHGLock KR3653W

 • Khoá cửa thẻ từ mã số PHGLock KR8010

 • Khoá cửa thẻ từ mã số PHGLock KR8015