Xem ngay 9 chip away là gì xem nhiều nhất

An Minh Tech tổng hợp và liệt ra những chip away là gì dưới đây hi vọng An Minh Tech giúp bạn có thêm những tư liệu và cách nhìn rõ hơn thông qua những list đánh giá cao và được nhiều người xem nhiều nhất trên mạng.

Bạn đang xem : chip away là gì

1.Meaning of chip away at something in English – Cambridge Dictionary

 • Tác giả: dictionary.cambridge.org
 • Ngày đăng: 23 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1039 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: to gradually reduce something so that it becomes smaller or weaker: He gradually chipped away at her confidence. Invaders chipped away at the fringes of …

Xem thêm : https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/chip-away-at

2.Chip away at là gì – VietJack.com

 • Tác giả: vietjack.com
 • Ngày đăng: 6 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1461 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Ý nghĩa của Chip away at là: … Ví dụ minh họa cụm động từ Chip away at: – They have been CHIPPING AWAY AT his reputation ever since he took office. Họ đã dần dầ …

Xem thêm : https://vietjack.com/cum-dong-tu/chip-away-at.jsp

3.What is the meaning of “chip away “? – Question about English (US)

 • Tác giả: hinative.com
 • Ngày đăng: 2 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1249 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: “Chip away” means to slowly wear down, make weaker, or make smaller to eventually get rid of it. · How do you say this in Korean? Does anyone …

Xem thêm : https://hinative.com/en-US/questions/1647380

4.CHIP AWAY (phrasal verb) definition and synonyms

 • Tác giả: www.macmillandictionary.com
 • Ngày đăng: 27 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1383 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Definition of CHIP AWAY (phrasal verb): gradually make something less strong or effective; remove small pieces by hitting with tool.

Xem thêm : https://www.macmillandictionary.com/us/dictionary/american/chip-away

5.Từ điển Anh Việt “chip away” – là gì?

 • Tác giả: vtudien.com
 • Ngày đăng: 2 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1183 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: v. remove or withdraw gradually: “These new customs are chipping away at the quality of life”; chip away at …

Xem thêm : https://vtudien.com/anh-viet/dictionary/nghia-cua-tu-chip%2520away

6.chip away là gì – Nghĩa của từ chip away – toidap.com

 • Tác giả: toidap.com
 • Ngày đăng: 3 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1698 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: chip away có nghĩa làLàm ít hơn và ít hơn một cái gì đó, hoặc lấy đi, hầu hết thời gian trong thể thao.Ví dụBears …

Xem thêm : https://toidap.com/chip-away-la-gi-nghia-cua-tu-chip-away

7.chip away at nghĩa là gì trong Tiếng Việt? – English Sticky

 • Tác giả: englishsticky.com
 • Ngày đăng: 26 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(515 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: chip away at nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chip away at giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chip away …

Xem thêm : https://englishsticky.com/tu-dien-anh-viet/chip%2520away%2520at.html

8.Chip away Definition & Meaning – Merriam-Webster

 • Tác giả: www.merriam-webster.com
 • Ngày đăng: 20 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1597 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: The meaning of CHIP AWAY is to remove, take away, or withdraw gradually. How to use chip away in a sentence.

Xem thêm : https://www.merriam-webster.com/dictionary/chip%2520away

9.chip (away) at (something) Thành ngữ, tục ngữ, slang phrases

 • Tác giả: www.proverbmeaning.com
 • Ngày đăng: 9 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(333 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: chip (away) at (something) Thành ngữ, tục ngữ · chip (away) at (something) · chip (away) at something.

Xem thêm : https://www.proverbmeaning.com/vn/idiom/chip%2B(away)%2Bat%2B(something)

Với những thông tin chia sẻ trên của An Minh Tech về chip away là gì thông qua từ các trang thông tin chính thống và có độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn tìm hiểu rõ hơn và chi tiết hone nhé .

Viết một bình luận