Xem ngay 9 chip l293d xem nhiều nhất

An Minh Tech tổng hợp và liệt ra những chip l293d dưới đây hi vọng An Minh Tech giúp bạn có thêm những tư liệu và cách nhìn rõ hơn thông qua những list đánh giá cao và được nhiều người xem nhiều nhất trên mạng.

Bạn đang xem : chip l293d

1.L293D data sheet, product information and support | TI.com

 • Tác giả: www.ti.com
 • Ngày đăng: 15 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1287 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: The L293 and L293D devices are quadruple high-current half-H drivers. The L293 is designed to provide bidirectional drive currents of up to 1 A at voltages from …

Xem thêm : https://www.ti.com/product/L293D

2.[PDF] L293x Quadruple Half-H Drivers datasheet (Rev. D)

 • Tác giả: www.ti.com
 • Ngày đăng: 27 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1918 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: 3 Description. The L293 and L293D devices are quadruple high-. 1• Wide Supply-Voltage Range: 4.5 V to 36 V current half-H drivers. The L293 is designed to.

Xem thêm : https://www.ti.com/lit/gpn/L293D

3.L293D Motor Driver : 3 Steps – Instructables

 • Tác giả: www.instructables.com
 • Ngày đăng: 23 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1665 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: A motor driver is an integrated circuit chip which is usually used to control motors in autonomous robots. Motor driver act as an interface between Arduino …

Xem thêm : https://www.instructables.com/L293D-Motor-Driver/

4.l293d chip – Amazon.com

 • Tác giả: www.amazon.com
 • Ngày đăng: 19 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(217 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Results 33 – 48 of 107 · 33-48 of 107 results for “l293d chip” … Price and other details may vary based on product size and color.

Xem thêm : https://www.amazon.com/l293d-chip/s%3Fk%3Dl293d%2Bchip%26page%3D3

5.L293D Motor Driver IC Pinout, Equivalent ICs, Features and Datasheet

 • Tác giả: components101.com
 • Ngày đăng: 25 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(924 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Oct 8, 2017 · The L293D is a popular 16-Pin Motor Driver IC. As the name suggests it is mainly used to drive motors. A single L293D IC is capable of …

Xem thêm : https://components101.com/ics/l293d-pinout-features-datasheet

6.In-Depth: Control DC Motors with L293D Motor Driver IC & Arduino

 • Tác giả: lastminuteengineers.com
 • Ngày đăng: 2 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1440 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: The L293D is a dual-channel H-Bridge motor driver capable of driving a pair of DC motors or a single stepper motor. This means it can drive up to two motors …

Xem thêm : https://lastminuteengineers.com/l293d-dc-motor-arduino-tutorial/

7.L293D | Arduino Lesson 15. DC Motor Reversing

 • Tác giả: learn.adafruit.com
 • Ngày đăng: 28 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1562 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: The L293D has two +V pins (8 and 16). The pin ‘+Vmotor (8) provides the power for the motors, and +V (16) for the chip’s logic. We have connected both of …

Xem thêm : https://learn.adafruit.com/adafruit-arduino-lesson-15-dc-motor-reversing/lm293d

8.Dual H-Bridge Motor Driver for DC or Steppers – 600mA – L293D

 • Tác giả: www.adafruit.com
 • Ngày đăng: 15 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1407 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Each chip contains two full H-bridges (four half H-bridges). That means you can drive four solenoids, two DC motors bi-directionally, or one stepper motor. Just …

Xem thêm : https://www.adafruit.com/product/807

9.Basics of L293D – RS Components

 • Tác giả: www.rs-online.com
 • Ngày đăng: 10 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1508 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Nov 13, 2018 · L293D is an Integrated Chip (IC) used for controlling DC motors with H-bridge. It can control both speed and direction of two DC motors …

Xem thêm : https://www.rs-online.com/designspark/basics-of-l293d

Với những thông tin chia sẻ trên của An Minh Tech về chip l293d thông qua từ các trang thông tin chính thống và có độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn tìm hiểu rõ hơn và chi tiết hone nhé .

Viết một bình luận