Xem ngay 9 chip megaman x8 xem nhiều nhất

An Minh Tech tổng hợp và liệt ra những chip megaman x8 dưới đây hi vọng An Minh Tech giúp bạn có thêm những tư liệu và cách nhìn rõ hơn thông qua những list đánh giá cao và được nhiều người xem nhiều nhất trên mạng.

Bạn đang xem : chip megaman x8

1.Chips (Mega Man X8) | MMKB – Fandom

 • Tác giả: megaman.fandom.com
 • Ngày đăng: 1 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1154 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Chips are items that can be obtained and equipped in Mega Man X8. They are similar to the equippable Parts from the earlier Mega Man X games.

Xem thêm : https://megaman.fandom.com/wiki/Chips_(Mega_Man_X8)

2.Chip upgrades – Mega Man X8 – The Maverick Hunters

 • Tác giả: megaman.retropixel.net
 • Ngày đăng: 20 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1541 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: The Chip Upgrades Guide deals with the immense upgrade system present in X8. Building from the upgrade system introduced in X7, this time you’ll be required to …

Xem thêm : https://megaman.retropixel.net/mmx/8/chips.php

3.Items Guide – Mega Man X8 (Mega Man XZ – The Maverick Hunters

 • Tác giả: megaman.retropixel.net
 • Ngày đăng: 3 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1044 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Instead, X8 features a chip development system where you’ll develop individual parts for each Hunter to enhance their abilities by collecting Metals.

Xem thêm : https://megaman.retropixel.net/mmx/8/items.php

4.Mega Man X8/Chip Upgrades – StrategyWiki

 • Tác giả: strategywiki.org
 • Ngày đăng: 11 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(332 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Aug 15, 2011 · Mega Man X8/Chip Upgrades ; For all characters · Life Bottle Half, 50, 45 · Restores half of a character’s life energy. ; For X / Alia · Life Up …

Xem thêm : https://strategywiki.org/wiki/Mega_Man_X8/Chip_Upgrades

5.Megaman X8 – All Rare metal / Armor / Items Locations – YouTube

 • Tác giả: www.youtube.com
 • Ngày đăng: 3 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(588 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: May 10, 2015 · Megaman X8 – All Rare metal / Armor / Items Locations … Mega Man X is a trademark Owned …
  Duration: 16:50
  Posted: May 10, 2015

Xem thêm : https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D8winml2blLY

6.Megaman X8 Rare Metal Locations – YouTube

 • Tác giả: www.youtube.com
 • Ngày đăng: 20 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1702 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: May 21, 2012 · MORE VIDEOS:Megaman X8 Rare Metal …
  Duration: 5:46
  Posted: May 21, 2012

Xem thêm : https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DTSFK7E0yxSY

7.Mega Man X8 – All Item Locations – YouTube

 • Tác giả: www.youtube.com
 • Ngày đăng: 24 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(911 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: May 20, 2016 · Decided to change things up and just include every item in the game instead of just the ones I …
  Duration: 16:04
  Posted: May 20, 2016

Xem thêm : https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DABNqiUE17gE

8.If you buy a retry chip, is it a permanent increase? – Mega Man X8

 • Tác giả: gamefaqs.gamespot.com
 • Ngày đăng: 29 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(274 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: For Mega Man X8 on the PlayStation 2, a GameFAQs message board topic titled “If you buy a retry chip, is it a permanent increase?”.

Xem thêm : https://gamefaqs.gamespot.com/boards/920754-mega-man-x8/47293227

9.Stop Complaining About X8’s Retry Chips – Mega Man X Legacy …

 • Tác giả: gamefaqs.gamespot.com
 • Ngày đăng: 5 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1306 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: For Mega Man X Legacy Collection 1 + 2 on the PlayStation 4, a GameFAQs message board topic titled “Stop Complaining About X8’s Retry Chips”.

Xem thêm : https://gamefaqs.gamespot.com/boards/236360-mega-man-x-legacy-collection-1-plus-2/77141039

Với những thông tin chia sẻ trên của An Minh Tech về chip megaman x8 thông qua từ các trang thông tin chính thống và có độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn tìm hiểu rõ hơn và chi tiết hone nhé .

Viết một bình luận