Xem ngay 9 chip osram xem nhiều nhất

An Minh Tech tổng hợp và liệt ra những chip osram dưới đây hi vọng An Minh Tech giúp bạn có thêm những tư liệu và cách nhìn rõ hơn thông qua những list đánh giá cao và được nhiều người xem nhiều nhất trên mạng.

Bạn đang xem : chip osram

1.Product Portfolio | OSRAM

 • Tác giả: www.osram.com
 • Ngày đăng: 24 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1324 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Discover our product portfolio, structured into power classes, technology and many more. LED components, Emitter, Lasers, Sensors, VCSEL.

Xem thêm : https://www.osram.com/os/products/index.jsp

2.Chip LED Family – Osram

 • Tác giả: www.osram.com
 • Ngày đăng: 2 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1991 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Chip LED products are designed for optimized performance out of a very small form factor to realize cutting-edge Sensing solutions.

Xem thêm : https://www.osram.com/os/products/product-promotions/infrared-products/infrared-chipled.jsp

3.Chip Scale Package (CSP) Technology – Osram

 • Tác giả: www.osram.com
 • Ngày đăng: 3 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1681 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Chip Scale Package (CSP) LEDs are lambertian emitters presenting the highest luminance at smallest size available on the market.

Xem thêm : https://www.osram.com/os/applications/technology_csp.jsp

4.OSRAM Chip LED 0402, LT QH9G – Opto Semiconductors

 • Tác giả: www.osram.com
 • Ngày đăng: 15 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(766 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: OSRAM Chip LED 0402, LT QH9G. Product features. CHIPLED, true green (530 nm), compact package. Medical & Health Automotive & Mobility Industrial Mobile & …

Xem thêm : https://www.osram.com/ecat/com/en/class_pim_web_catalog_103489/global/prd_pim_device_2190647/

5.LEDs, Lasers, Infrared Components, Detectors and VCSEL | OSRAM

 • Tác giả: www.osram.com
 • Ngày đăng: 21 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(816 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: … latest ams OSRAM 1mm2 chip for horticulture lighting, which offer an outstanding combination of high efficiency, reliable performance and great value.

Xem thêm : https://www.osram.com/os/

6.OSRAM Chip LED 0603, LT Q39E – Opto Semiconductors

 • Tác giả: www.osram.com
 • Ngày đăng: 27 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(472 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: OSRAM Chip LED 0603, LT Q39E. Product features. CHIPLED 0603, true green (530 nm), compact package. Medical & Health Automotive & Mobility Industrial Mobile …

Xem thêm : https://www.osram.com/ecat/com/en/class_pim_web_catalog_103489/global/prd_pim_device_2190652/

7.MULTILED® | OSRAM

 • Tác giả: www.osram.com
 • Ngày đăng: 28 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(315 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: The new MULTILED proves once more the innovative capacity of OSRAM Opto Semiconductors. This multi-chip-LED provides an extensive blue color gamut to a …

Xem thêm : https://www.osram.com/os/products/product-promotions/led-for-automotive-industry-and-consumer-applications/multiled.jsp

8.Product Selector – ams OSRAM

 • Tác giả: ams-osram.com
 • Ngày đăng: 9 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(728 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Chip (1). Chip LED 45. 0402 (4). 0603 (10). 0805 (5). Lens (7). Chip on board (3). DIL 13. SMT 12. Ambient Light Sensor (2). DISPLIX 6. E1010 (1). E2525 (1).

Xem thêm : https://ams-osram.com/products/product-selector

9.OSRAM Chip LED 0603, LB Q39G

 • Tác giả: ams-osram.com
 • Ngày đăng: 29 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1277 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Application note · Light guides · Chemical compatibility of LEDs · Customer complaint management — Details on return shipments for failure analysis request (FAR).

Xem thêm : https://ams-osram.com/products/leds/color-leds/osram-chip-led-0603-lb-q39g

Với những thông tin chia sẻ trên của An Minh Tech về chip osram thông qua từ các trang thông tin chính thống và có độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn tìm hiểu rõ hơn và chi tiết hone nhé .

Viết một bình luận