Xem ngay 8 chip shot xem nhiều nhất

An Minh Tech tổng hợp và liệt ra những chip shot dưới đây hi vọng An Minh Tech giúp bạn có thêm những tư liệu và cách nhìn rõ hơn thông qua những list đánh giá cao và được nhiều người xem nhiều nhất trên mạng.

Bạn đang xem : chip shot

1.HOW TO HIT CHIP SHOTS AROUND THE GREEN – YouTube

 • Tác giả: www.youtube.com
 • Ngày đăng: 11 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(948 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Jul 19, 2019 · How do you stop chunking your chip shots around the green. In this weeks golf lesson Danny …
  Duration: 9:50
  Posted: Jul 19, 2019

Xem thêm : https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D6VVOJLUufe0

2.CHIP SHOTS Around the Green are MUCH EASIER with this Short …

 • Tác giả: www.youtube.com
 • Ngày đăng: 0 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1303 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Jul 3, 2021 · Do you find yourself thinning the ball at times along the ground or worse still chunking your chip …
  Duration: 11:55
  Posted: Jul 3, 2021

Xem thêm : https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D2SOAHQY-Fr0

3.Chip shot – Wikipedia

 • Tác giả: en.wikipedia.org
 • Ngày đăng: 9 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1442 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Chip shot (idiom), a phrase denoting that an attempted action has a low degree of difficulty. See also …

Xem thêm : https://en.wikipedia.org/wiki/Chip_shot

4.Chipping vs Pitching: The Critical Difference – The Left Rough

 • Tác giả: theleftrough.com
 • Ngày đăng: 1 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1272 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: So, let’s first talk about the chip shot. A chip shot is a shot that stays close to the ground and bounces for most of the time after impact.

Xem thêm : https://theleftrough.com/chipping-vs-pitching/

5.How to Chip a Shot in Golf Article – Dummies.com

 • Tác giả: www.dummies.com
 • Ngày đăng: 14 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1619 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Mar 15, 2022 · In golf, chips are short shots played around the greens with any golf club from a 5-iron to a sand wedge. The basic idea is to get the ball …

Xem thêm : https://www.dummies.com/article/home-auto-hobbies/sports-recreation/golf/how-to-chip-a-shot-in-golf-193913/

6.Chipping vs. Pitching: What’s the Difference? | Swing Align

 • Tác giả: swingtrainer.com
 • Ngày đăng: 7 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(708 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Let’s start with the basics. A chip is a low shot that is played along the ground and spends little time in the air. Chip shots are generally hit close to the …

Xem thêm : https://swingtrainer.com/blogs/instruction/chipping-vs-pitching

7.How to Hit a Chip Shot in Golf – Swing Align

 • Tác giả: swingtrainer.com
 • Ngày đăng: 30 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(549 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: So what is a chip shot? A basic chip shot travels a short distance in the air and rolls to the pin with more control and consistency than a normal shot.

Xem thêm : https://swingtrainer.com/blogs/instruction/golf-chip-shot-technique

8.10 basic tips that can help golfers chip better than ever

 • Tác giả: golf.com
 • Ngày đăng: 19 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(810 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: May 31, 2021 · First, you need to understand what a chip shot is: It’s a short game stroke where the ball carries into the air and then rolls and equal …

Xem thêm : https://golf.com/instruction/short-game/10-tips-golfer-chipping-better-than-ever/

Với những thông tin chia sẻ trên của An Minh Tech về chip shot thông qua từ các trang thông tin chính thống và có độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn tìm hiểu rõ hơn và chi tiết hone nhé .

Viết một bình luận