Xem 10 công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình được xem nhiều nhất

An Minh Tech tổng hợp và liệt ra những công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình dưới đây hi vọng An Minh Tech giúp bạn có thêm những tư liệu và cách nhìn rõ hơn thông qua những list đánh giá cao và được nhiều người xem nhiều nhất trên mạng.

Bạn đang xem : công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình

1.Nhìn lại 60 năm công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình

 • Tác giả: hdll.vn
 • Ngày đăng: 4 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(337 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Dec 25, 2021 · Khởi đầu từ năm 1961, công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình Việt Nam đã vượt qua chặng đường 60 năm đầy cam go, thử thách để đạt được …

Xem thêm : http://hdll.vn/vi/nghien-cuu—trao-doi/nhin-lai-60-nam-cong-tac-dan-so-va-ke-hoach-hoa-gia-dinh.html

2.Trang chủ – TỔNG CỤC DÂN SỐ – KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH (BỘ Y …

 • Tác giả: gopfp.gov.vn
 • Ngày đăng: 5 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(956 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: TỔNG CỤC DÂN SỐ – KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH (BỘ Y TẾ)

Xem thêm : http://gopfp.gov.vn/

3.Công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình đạt được nhiều kết quả

 • Tác giả: sonla.gov.vn
 • Ngày đăng: 24 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(224 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Mạng lưới dịch vụ KHHGĐ từng bước đáp ứng nhu cầu và dần đa dạng hóa các biện pháp tránh thai, chăm sóc sức khỏe sinh sản, tạo điều kiện cho các đối tượng lựa …

Xem thêm : https://sonla.gov.vn/mDefault.aspx%3Fsid%3D4%26pageid%3D975%26catid%3D61781%26id%3D474335%26catname%3Dtin-bai%26title%3Dcong-tac-dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh-dat-duoc-nhieu-ket-qua

4.Công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình ở huyện miền núi Định Hóa

 • Tác giả: soytethainguyen.gov.vn
 • Ngày đăng: 10 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(880 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Do đó, để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) đòi hỏi sự vào cuộc tích cực, hiệu quả không chỉ của …

Xem thêm : http://soytethainguyen.gov.vn/tin-tuc-su-kien/-/asset_publisher/XQT17zvLF0Iw/content/cong-tac-dan-so-ke-hoach-hoa-gia-inh-o-huyen-mien-nui-inh-hoa/2279735

5.Đẩy mạnh truyền thông về công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình

 • Tác giả: ytehagiang.org.vn
 • Ngày đăng: 15 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(788 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Apr 15, 2022 · Ngoài ra, tăng cường rà soát, theo dõi, nắm chắc số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, số người sinh con thứ 3 và có nguy cơ sinh con thứ 3 trở …

Xem thêm : http://ytehagiang.org.vn/tin-tuc/day-manh-truyen-thong-ve-cong-tac-dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh.html

6.Hiệu quả công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình ở An Giang

 • Tác giả: angiang.gov.vn
 • Ngày đăng: 12 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(882 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Mar 10, 2022 · Công tác truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi, tầm soát các dị dạng, bệnh tật bẩm sinh và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm …

Xem thêm : https://angiang.gov.vn/wps/wcm/connect/an%2Bgiang%2Bportal-vi/sa-tintuc/hieu-qua-cong-tac-dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh-o-an-giang

7.Dân số kế hoạch hóa gia đình – Cổng thông tin điện tử Sở y tế Hà Nội

 • Tác giả: soyte.hanoi.gov.vn
 • Ngày đăng: 26 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1501 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Jul 11, 2022 · Ngày 11/7/2022, Chi cục Dân số – kế hoạch hóa gia đình Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình (dân số …

Xem thêm : https://soyte.hanoi.gov.vn/dan-so-ke-hoach-hoa-gia-inh/-/asset_publisher/4IVkx5Jltnbg/content/so-ket-cong-tac-dan-so-ke-hoach-hoa-gia-inh-6-thang-au-nam-2022-va-trien-khai-nhiem-vu-trong-tam-6-thang-cuoi-nam

8.Dân số kế hoạch hóa gia đình – Cổng thông tin điện tử Sở y tế Hà Nội

 • Tác giả: soyte.hanoi.gov.vn
 • Ngày đăng: 4 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1537 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Để công tác Dân số – kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) đạt được kết quả cao, góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn huyện, trong 6 tháng đầu năm 2022, …

Xem thêm : https://soyte.hanoi.gov.vn/dan-so-ke-hoach-hoa-gia-inh

9.Công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình: Cải thiện chất lượng dân …

 • Tác giả: chicucdansohaiphong.vn
 • Ngày đăng: 14 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1970 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Apr 23, 2021 · Bà Trần Thị Thu Hằng: Công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình ở nước ta được Đảng, Nhà nước và Chính phủ quan tâm tiến hành từ năm 1961 với …

Xem thêm : http://chicucdansohaiphong.vn/Default.aspx%3Fsid%3D1299%26pageid%3D31475%26catid%3D57505%26id%3D351915%26catname%3Dtuyen-truyen-giao-duc%26title%3Dcong-tac-dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh-cai-thien-chat-luong-dan-so-xoa-doi-giam-ngheo

10.“Tuyên truyền về công tác dân số trong tình hình mới là nhiệm vụ …

 • Tác giả: dansohcm.gov.vn
 • Ngày đăng: 17 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1108 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Nghị quyết 21-NQ/TW nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo: Tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ Kế hoạch hóa gia đình sang Dân số và Phát triển. Công tác …

Xem thêm : http://dansohcm.gov.vn/tin-tuc/tin-tuc-chuyen-nghanh/4713/tuyen-truyen-ve-cong-tac-dan-trong-tinh-hinh-moi-la-nhiem-vu-chinh-tri-vo-cung-quan-trong/

Với những thông tin chia sẻ trên của An Minh Tech về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình thông qua từ các trang thông tin chính thống và có độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn tìm hiểu rõ hơn và chi tiết hone nhé .

Viết một bình luận