Xem 9 công thức tính số vòng xoắn của gen được xem nhiều nhất

An Minh Tech tổng hợp và liệt ra những công thức tính số vòng xoắn của gen dưới đây hi vọng An Minh Tech giúp bạn có thêm những tư liệu và cách nhìn rõ hơn thông qua những list đánh giá cao và được nhiều người xem nhiều nhất trên mạng.

Bạn đang xem : công thức tính số vòng xoắn của gen

1.ADN & gen các công thức tính và dạng bài tập cơ bản – Lop12.net

 • Tác giả: lop12.net
 • Ngày đăng: 19 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(308 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: A – CÔNG THỨC: I – Các kí hiệu được dùng: N: Tổng số Nucleotic của ADN L: Chiều dài của phân tử ADN C: Số vòng xoắn của ADN x: Số lần nhân đôi của gen (ADN) …

Xem thêm : https://lop12.net/adn-gen-cac-cong-thuc-tinh-va-dang-bai-tap-co-ban-926/

2.[LỜI GIẢI] Số vòng xoắn của đoạn ADN trên. – Tự Học 365

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 7 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1601 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Lời giải của Tự Học 365. Giải chi tiết: Phương pháp: Áp dụng các công thức: Chu kỳ xoắn của gen: C=N20 C = N 20. CT liên hệ giữa chiều dài và tổng số …

Xem thêm : https://tuhoc365.vn/qa/so-vong-xoan-cua-doan-adn-tren/

3.Top 10 công thức tính số vòng xoắn 2022 – Blog của Thư

 • Tác giả: thuonline.com
 • Ngày đăng: 3 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1001 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Khớp với kết quả tìm kiếm: A – CÔNG THỨC: I – Các kí hiệu được dùng: N: Tổng số …

Xem thêm : https://thuonline.com/toplist-top-10-cong-thuc-tinh-so-vong-xoan-2022

4.Công thức tính số vòng xoắn của gen lớp 9 – thattruyen.com

 • Tác giả: thattruyen.com
 • Ngày đăng: 12 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(1335 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Công thức tính chiều dài của phân tử ADN(L) … Một gen có 80 vòng xoắn. Trong đó hiệu số nucleotit loại A và G là 250 nu. a) Tính số nu, chiều dài và khối lượng …

Xem thêm : https://thattruyen.com/cong-thuc-tinh-so-vong-xoan-cua-gen-lop-9

5.Công thức tính số chu kì xoắn – CungHocVui

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 1 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1244 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Một chu kì xoắn gồm 10 cặp nu = 20 nu . khi biết tổng số nu N của ADN : N = Cx20 Rightarrow C= dfrac{N}{20}; C= dfrac{1}{34} Hỗ trợ học tập, …

Xem thêm : https://cunghocvui.com/bai-viet/cong-thuc-tinh-so-chu-ki-xoan.html

6.Nêu công thức tính chiều dài của ADN – Phạm Phú Lộc Nữ

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 1 ngày trước
 • Xếp hạng: 2(947 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Câu trả lời (1) · Công thức tính số vòng xoắn của Gen: C= N/20 = L/34 (Å) · Công thức tính chiều dài của Gen: L = 3,4 * (N/2) · Công thức tính khối lượng phân tử …

Xem thêm : https://hoc247.net/hoi-dap/sinh-hoc-10/neu-cong-thuc-tinh-chieu-dai-cua-adn-faq102219.html

7.cho 1 đoạn gen có 600 nu hãy tính số vòng xoắn và chiều dài của …

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 15 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1415 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: 2) Với 4 loại Nu A, T, G, X một đoạn mạch gồm 10 Nu sẽ có bao nhiêu cách sắp xếp khác nhau ? 3) Một đoạn ADN có 3000 Nu, chiều dài của đoạn ADN. 4) Một gen có …

Xem thêm : https://hoc24.vn/hoi-dap/tim-kiem%3Fq%3Dcho%2B1%2B%25C4%2591o%25E1%25BA%25A1n%2Bgen%2Bc%25C3%25B3%2B600%2Bnu%2Bh%25C3%25A3y%2Bt%25C3%25ADnh%2Bs%25E1%25BB%2591%2Bv%25C3%25B2ng%2Bxo%25E1%25BA%25AFn%2Bv%25C3%25A0%2Bchi%25E1%25BB%2581u%2Bd%25C3%25A0i%2Bc%25E1%25BB%25A7a%2B%25C4%2591o%25E1%25BA%25A1n%2Bgen%2B%25C4%2591%25C3%25B3%26id%3D501952

8.Tính tổng số nuclêôtit trong ADN hay Gen – Quảng Văn Hải

 • Tác giả: www.quangvanhai.net
 • Ngày đăng: 3 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(303 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: Phân tử ADN có cấu trúc như đã nói là gồm 2 chuỗi poli nucleotit xoắn song song và ngược chiều, xoắn quanh trục có tính chu kỳ và mỗi chu kỳ xoắn có chiều dài …

Xem thêm : https://www.quangvanhai.net/2015/07/tinh-tong-so-nucleotit-trong-adn-hay-gen.html

9.Top 14 cách tính vòng xoắn của adn – marvelvietnam.com

 • Tác giả: marvelvietnam.com
 • Ngày đăng: 21 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(406 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: A – CÔNG THỨC: I – Các kí hiệu được dùng: N: Tổng số Nucleotic của ADN L: Chiều dài của phân tử ADN C: Số vòng xoắn của ADN x: Số lần nhân đôi của gen (ADN) …

Xem thêm : https://marvelvietnam.com/top7/cach-tinh-vong-xoan-cua-adn/1969703651

Với những thông tin chia sẻ trên của An Minh Tech về công thức tính số vòng xoắn của gen thông qua từ các trang thông tin chính thống và có độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn tìm hiểu rõ hơn và chi tiết hone nhé .

Viết một bình luận