Xem 9 những ngôi sao thức ngoài kia được xem nhiều nhất

An Minh Tech tổng hợp và liệt ra những những ngôi sao thức ngoài kia dưới đây hi vọng An Minh Tech giúp bạn có thêm những tư liệu và cách nhìn rõ hơn thông qua những list đánh giá cao và được nhiều người xem nhiều nhất trên mạng.

Bạn đang xem : những ngôi sao thức ngoài kia

1.Cảm nhận về đoạn Những ngôi sao thức ngoài kia… – Nguyễn Sơn Ca

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 26 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(870 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Buổi đêm, con được say sưa ngủ với những ước mơ thần tiên, thú vị. Con được ngủ một giấc tròn mà không ai phá rối là nhờ có mẹ. Trần Quốc Minh một lần nữa dùng …

Xem thêm : https://hoc247.net/hoi-dap/ngu-van-7/cam-nhan-ve-doan-nhung-ngoi-sao-thuc-ngoai-kia–faq71578.html

2.Cho đoạn thơ sau “ Những ngôi sao thức ngoài kia Chẳng bằng mẹ …

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 15 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1534 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: ”Những ngôi sao thức ngoài kia chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.” Phép so sánh ngang bằng: ” Mẹ là ngọn gió của con suốt đời”. => Tác dụng : …

Xem thêm : https://hoidap247.com/cau-hoi/39801

3.Bài thơ: Mẹ (Trần Quốc Minh) – Thi Viện

 • Tác giả: www.thivien.net
 • Ngày đăng: 19 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1099 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Lời ru có gió mùa thu, Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về. Những ngôi sao thức ngoài kia, Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con. Đêm nay con ngủ …

Xem thêm : https://www.thivien.net/Tr%25E1%25BA%25A7n-Qu%25E1%25BB%2591c-Minh/M%25E1%25BA%25B9/poem-L5BcdB2tjLoyzAEzsUkRbQ

4.Top 10 những ngôi sao thức ngoài kia chẳng bằng mẹ đã thức vì …

 • Tác giả: cunghoidap.com
 • Ngày đăng: 9 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1741 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Top 1: Những ngôi sao thức ngoài kia Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con … · Top 2: Cảm thụĐọc đoạn thơ sau :” Những ngôi sao thức ngoài kia Chẳng … · Top 3: …

Xem thêm : https://cunghoidap.com/toplist-top-10-nhung-ngoi-sao-thuc-ngoai-kia-chang-bang-me-da-thuc-vi-chung-con-tac-gia-2022

5.Đọc đoạn thơ sau :” Những ngôi sao thức ngoài kia Chẳng bằng mẹ …

 • Tác giả: olm.vn
 • Ngày đăng: 30 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1870 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: +) Những ngôi sao thức – mẹ thức:Những ngôi sao thức suốt đêm nhưng cũng không bằng mẹ đã thức vì cả cuộc đời của con, sự hi sinh thầm lặng. +) Mẹ – ngọn gió:Mẹ …

Xem thêm : https://olm.vn/hoi-dap/detail/215335941031.html

6.Đọc đoạn thơ sau : ” Những ngôi sao thức ngoài kia Chẳng… – Olm

 • Tác giả: olm.vn
 • Ngày đăng: 6 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(827 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: +) Những ngôi sao thức – mẹ thức:Những ngôi sao thức suốt đêm nhưng cũng không bằng mẹ đã thức vì cả cuộc đời của con, sự hi sinh thầm lặng. +) Mẹ – ngọn …

Xem thêm : https://olm.vn/hoi-dap/detail/259916462669.html

7.những ngôi sao thức ngoài kia

 • Tác giả: www.gmcs.edu.in
 • Ngày đăng: 13 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1083 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: những ngôi sao thức ngoài kia Apple IOS, phiên bản Android của ứng dụng nhanh nổi tiếng(62.12M),Dữ liệu âm nhạc đứng một mình chính xác và đúng giờ, …

Xem thêm : https://www.gmcs.edu.in/and/4394482.aspx

8.Những ngôi sao thức ngoài kia Chẳng bằng mẹ đã thức vì … – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 12 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(639 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: +) Những ngôi sao thức – mẹ thức:Những ngôi sao thức suốt đêm nhưng cũng không bằng mẹ đã thức vì cả cuộc đời của con, sự hi sinh thầm lặng. +) Mẹ – ngọn gió:Mẹ …

Xem thêm : https://hoc24.vn/hoi-dap/tim-kiem%3Fq%3Dx%25C3%25A1c%2B%25C4%2591%25E1%25BB%258Bnh%2Bv%25C3%25A0%2Bn%25C3%25AAu%2Bt%25C3%25A1c%2Bd%25E1%25BB%25A5ng%2Bc%25E1%25BB%25A7a%2Bbi%25E1%25BB%2587n%2Bph%25C3%25A1p%2Bngh%25E1%25BB%2587%2Bthu%25E1%25BA%25ADt%2B%25C4%2591%25C6%25B0%25E1%25BB%25A3c%2Bt%25C3%25A1c%2Bgi%25E1%25BA%25A3%2Bs%25E1%25BB%25AD%2Bd%25E1%25BB%25A5ng%2Btrong%2B%25C4%2591o%25E1%25BA%25A1n%2Bth%25C6%25A1%2Bsau:%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2BNh%25E1%25BB%25AFng%2Bng%25C3%25B4i%2Bsao%2Bth%25E1%25BB%25A9c%2Bngo%25C3%25A0i%2Bkia%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2BCh%25E1%25BA%25B3ng%2Bb%25E1%25BA%25B1ng%2Bm%25E1%25BA%25B9%2B%25C4%2591%25C3%25A3%2Bth%25E1%25BB%25A9c%2Bv%25C3%25AC%2Bch%25C3%25BAng%2Bcon%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%25C4%2590%25C3%25AAm%2Bnay%2Bcon%2Bng%25E1%25BB%25A7%2Bgi%25E1%25BA%25A5c%2Btr%25C3%25B2n%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2B%2BM%25E1%25BA%25B9%2Bl%25C3%25A0%2Bng%25E1%25BB%258Dn%2Bgi%25C3%25B3%2Bc%25E1%25BB%25A7a%2Bcon%2Bsu%25E1%25BB%2591t%2B%25C4%2591%25E1%25BB%259Di.%26id%3D172018

9.Cảm thụĐọc đoạn thơ sau :” Những ngôi sao thức ngoài kia Chẳng …

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 10 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(539 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: Những đêm mẹ thức trắng làm việc để kiếm tiền nuôi cho con mình được ăn ngon, mặc đẹp. Đôi bàn tay gầy gầy, xương xương, chai sần vì công việc đồng áng của mẹ …

Xem thêm : https://hoc24.vn/cau-hoi/cam-thudoc-doan-tho-sau-nhung-ngoi-sao-thuc-ngoai-kia-chang-bang-me-da-thuc-vi-chung-con-dem-nay-con-ngu-giac-tron-me-la-ngon-gio-c.137092062480

Với những thông tin chia sẻ trên của An Minh Tech về những ngôi sao thức ngoài kia thông qua từ các trang thông tin chính thống và có độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn tìm hiểu rõ hơn và chi tiết hone nhé .

Viết một bình luận