Sản phẩm - Khóa cửa khách sạn Weyth DZ400 màu vàng